Pingstförsamlingen Karlskoga

Värderingar och mål

Mål/ värderingar för Pingstförsamlingen i Karlskogas barn- och ungdomsverksamhet

(Antagna av barn- och ungdomsledarrådet 12-10-01)

Vår verksamhet bör vara:
- rolig
Vi vill sträva efter att se verksamheten med barnens och ungdomarnas ögon. Vi lyssnar efter vad de tycker och de får inflytande över verksamheten. Vi vill ha rolig verksamhet för alla åldersgrupper. Ledarna ska känna att de hamnat på rätt plats och trivs i gruppen.

- relevant/ begriplig
Evangelium ska landa i barnens/ungdomarnas vardag. Vi ska med andra ord hjälpa dem att svara på frågan ”Vad betyder det vi hört för oss nu?” Ord och uttryck ska vara på en nivå som passar deras ålder.

- trygg psykiskt, fysiskt och andligt

Psykiskt:
Ledare hos oss uppträder vänligt, välkomnande och balanserat. Vi strävar efter att berömma barnen/ungdomarna och att lyfta fram deras goda sidor inför andra för att stärka deras självkänsla. Vi respekterar varandra. Vi försöker läsa av barnens/ungdomarnas signaler (lyssnar inte bara på vad de säger utan tittar på deras kroppsspråk) om hur de vill bli behandlade. Vi strävar efter att aldrig sätta dem i en obehaglig situation inför andra. Vi säger till exempel inte ”Varför kan du aldrig…”

Fysiskt:
Vi gör allt vi kan för att det inte ska finnas något att skada sig på. Om det trots allt skulle hända något är barnen/ungdomarna i vår verksamhet försäkrade via församlingens olycksfallsförsäkring. Vi vistas aldrig ensamma med ett barn eller ungdom på platser där ingen annan kan se oss. Om en ledare måste gå iväg ensam med någon, pratar denne med annan ledare om att man går iväg. Föräldrar ska alltid känna sig välkomna att vara med i verksamheten.

Andligt:
Ingen ska tvingas in i ett beslut att tro på Jesus. Vi ”betygsätter” aldrig tro/ mognad i tro. Vår uppgift är att stödja barnen/ungdomar i deras utveckling. Vi uppmuntrar dem att ha funderingar och ställa frågorBarnen/ungdomarna hos oss ska bli sedda:
Vi har rutiner för att välkomna barnen/ungdomarna. Vi lyssnar på dem och försöker se var och en så att ingen glöms bort.