Pingstförsamlingen Karlskoga

Gudstjänster

Från och med 29 november 2020 kommer vi att följa kyrkoårets texter och tema (årgång 1).

Översikt av kyrkoårets texter årgång 1.

GT = Gamla testamentet
EP = Breven (Epistel-text)
EV = Evangelierna
PS = Psaltaren

2020
29 nov Ett nådens år
GT: Sak 9:9−10
EP: Rom 13:11−14
EV: Matt 21:1−9
PS: Ps 24

6 dec Guds rike är nära
GT: Mik 4:1−4
EP: Rom 15:4−7
EV: Luk 21:25−36
PS: Ps 85:9−14

13 dec Bana väg för Herren
GT: Jes 29:17−21
EP: 1 Kor 4:1−5
EV: Matt 11:2−11
PS: Ps 146:3−9

20 dec Herrens moder
GT: Jes 40:9−11
EP: Rom 10:4−8
EV: Luk 1:46−55
PS: Ps 145:8−13

27 dec Guds barn
GT: Jer 31:15−17
EP: Gal 4:4−7
EV: Matt 2:13−23
PS: Ps 71:2−6

2021