Pingstförsamlingen Karlskoga

Galaterbrevet

Övergripande planering (pdf)

Lektion 1 Förberedelsen
I denna lektion förbereder vi oss inför vår resa genom Galaterbrevet.

Lektion 2 Författaren
Vem var Paulus och såg hans liv ut?

Lektion 3 Församlingarna
Till vilka skrev Paulus Galaterbrevet och när skrev han det?

Lektion 4 Föresatsen
Varför skrev Paulus Galaterbrevet?

Lektion 5 Fångenskapen
Genomgång av Gal 1:1-10

Predikan 5.1 Fångenskapen
Predikan 18/8-19 med predikotext Gal 1:1-10

Lektion 6 Förändringen
Genomgång av Gal 1:11-24

Predikan 6.1 Förändringen
Predikan 25/8-19 med predikotext Gal 1:11-24

Lektion 7 Försoningen
Genomgång av Gal 2:1-21

Predikan 7.1 Försoningen
Predikan 1/9-19 med predikotext Gal 2:1-21

Lektion 8 Förtröstan
Genomgång av Gal 3:1-9

Predikan 8.1 Förtröstan Predikan 15/9-19 med predikotext Gal 3:1-9

Lektion 9 Föreskrifterna
Genomgång av Gal 3:10-29

Predikan 9.1 Föreskrifterna (tro och dop samt kvinna och man)
Predikan 22/9 med predikotext Gal 3:26-29

Lektion 10 Föreningen
Genomgång av Gal 4:1-11

Predikan 10.1 Föreningen
Predikan 29/9 med predikotext Gal 4:8-11

Lektion 11 Förvandlingen
Genomgång av Gal 4:12-20

Predikan 11.1 Förvandlingen
Predikan 6/10 med predikotext Gal 4:19-20.
Från 12 minuter in i predikan inleder jag en dialog med församlingen och det kan bli lite längre pauser och ibland hörs det lite dåligt. Paulus använder en bild av en gravid kvinna som jag ställer lite frågor kring. Hur blir ett barn till? Kan den gravida kvinnan påverka barnets tillväxt i livmodern? Vad kan vi lära oss utav det avseende att Kristus formas i våra liv och kristna gemenskaper?

Lektion 12 Frihetens försäkring
Genomgång av Gal 4:21-5:1

Predikan 12.1 Guds Ord
Predikan 27/10 med predikotext Gal 4:21-5:1. Predikan är bara tal (ingen Power Point). Mina fem punkter är: (1) Hör Guds Ord, (2) Läs Guds Ord, (3) Studera Guds Ord, (4) Bearbeta Guds Ord och (5) Tillämpa Guds ord.

Lektion 13 Frihetens funktion och faror
Genomgång av Gal 5:1-15

Predikan 13.1 Betjäna varandra i kärlek
Predikan 10/11 med predikotext Gal 5:1-15 (endast ljud)

Lektion 14 Frihetens fiende
Genomgång av Gal 5:16-21

Predikan 14.1 Vandra i Anden
Predikan 17/11 med predikotext Gal 5:16-21

Lektion 15 Frihetens frukt och följder
Genomgång av Gal 5:22-6:10

Predikan 15.1 Andens frukt
Predikan 24/11 med predikotext Gal 5:22-6:10

Lektion 16 Försoningsverket
Genomgång av Gal 6:11-18

Predikan 16.1 Förkunnelsen
Predikan 8/12 med predikotext Gal 3:1, 6:14