Pingstförsamlingen Karlskoga

Arken

barnsjungerarken.jpg

Söndagsskola varje söndag kl 11.00-12.30.
För dig mellan 3-9 år
I Arken vill vi på ett roligt, pedagogiskt och kreativt sätt ge barnen kunskap om kristen tro och dess värderingar. Men även fundera kring vad dessa kan betyda i vardagen, i familjen, i skolan och bland kompisar.

Kom och ha kul med oss på Arken!

XL2.JPG

Söndagsskola varje söndag kl 11.00-12.30.
För dig som är 10 år och uppåt. På arken XL får du lite extra utmaning. Utöver undervisning, lek och tävlingar så erbjuds även ledarträning. Som hjälpledare får man med hela XL-gruppen ta extra ansvar och planera och hålla i Arken någon gång varje termin. Planering innefattar såväl drama, sång och tävlingar som teknik, musik och lek. Man lär sig förmedla bibliska berättelser till de yngre barnen.

Kom och ha kul med oss på Arken XL!

Mer om Arken

Checka in
Första gången man kommer skrivs man in med namn och adress i vår närvarolista.

Barnen deltar i gudstjänstens första 10 minuter. När det är dags att gå vidare till söndagsskolan dyker strumpdockorna Max & Maja upp och berättar om vad som kommer hända på Arken. Därefter spelas en signaturmelodi och tillsammans med ledarna vandrar barnen tillsammans upp till Arken.

Arken består av tre delar:

STORSAMLING
Vi börjar med en gemensam storsamling. Här får barnen reda på dagens tema, vi sjunger och tävlar.

BUSKUL
Efter en gemensam samling är det dags för olika aktiviteter så som pyssel, sport eller lek.

HERDEGRUPP
Som komplement till storsamlingen har vi herdegrupper där målet är att varje barn ska bli sett, hört och älskat. Grupperna är åldersindelade. Nu berättas bibeltexten på ett enkelt sätt, med roliga hjälpmedel som gör det lätt att förstå och hänga med. Barnen får samtala, ställa frågor och som avslutning ber vi tillsammans.

Barnen på Arken samlar in pengar, givetvis frivilligt att dela med sig. Den här terminen går pengarna till att köpa getter åt familjer som har det svårt i Kongo. Via PMU (Pingstmissionens Utvecklingsarbete) får vi hjälp med att fördela pengarna där de gör mest nytta.

Under hösten -14 tom våren -15 samlade barnen in drygt 8 getter á 300:-.