Pingstförsamlingen Karlskoga
 

Webbaserad bibelskola

BIBELSKOLA HÖSTEN 2018

WEBBASERAD BIBELSKOLA - VAR DU VILL, NÄR DU VILL

TEMA: VAD ÄR EN KRISTEN LIVSSTIL ENLIGT JESUS?

"Lär dem att hålla allt vad jag befallt er" (Matt 28:20).

Vad är det Jesus har befallt? Kom och ta reda på det genom att gå kursen!

Anmäl dig redan idag via BILDA: http://www.bilda.nu/kgabibelskola

För mer info se vår folder:

FOLDER

aaaa.gif

Pingst Karlskoga | Bankliden 4 | 691 32 Karlskoga | Telefon 0586 - 37373 | E-post info@karlskoga.pingst.se

Senast uppdaterad 180516